Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

THÔNG BÁO

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & TTB Y tế Việt Mỹ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & TTB Y tế Việt Mỹ (mã chứng khoán: AMV) trân trọng mời các quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, chi tiết như sau:

  1. 1.   Thời gian: 14 giờ 00 phút , ngày 25 tháng 06 năm 2017
  2. 2.   Địa điểm:   Hội trường C, Tầng 2 – Hoa sen 1, Khách sạn Kim Liên, Số 7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

Nội dung Đại hội:

– Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017;

– Báo cáo Ban kiểm soát năm 2016;

– Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và phân phối lợi nhuận năm 2016; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;

– Tờ trình phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty; Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016;

– Tờ trình về thay đổi địa điểm trụ sở chính; Thành lập chi nhánh Công ty tại Hà Nội; Đóng cửa văn phòng Công ty tại TP Hồ Chí Minh;

– Các tờ trình khác (nếu có);

 – Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

  1. 3.   Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán AMV theo danh sách chốt quyền ngày 08/06/2017.

Trường hợp quý cổ đông không thể tham dự Đại hội, có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác hoặc ủy quyền cho HĐQT công ty.

  1. 4.   Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội

Để việc tổ chức đại hội được thành công tốt đẹp, quý cổ đông xin vui lòng xác nhận tham dự Đại hội, ủy quyền tham dự Đại hội (Theo mẫu được đăng tải trên website của Công ty) trước 16 giờ 00 phút ngày 23 tháng 06 năm 2017 hoặc chuyển trực tiếp cho Công ty, gửi qua đường bưu điện, điện thoại, fax hoặc email theo địa chỉ sau:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Địa chỉ: A30-A31, đường D1, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 62908914                      Email: chungkhoanamv@gmail.com    

Toàn bộ tài liệu, chương trình Đại hội, thư xác nhận tham dự Đại hội, giấy ủy quyền, phiếu đóng góp ý kiến được đăng tải cập nhập trên website: http://amvibiotech.com

Đề nghị quý cổ đông đến tham dự vui lòng mang theo CMND, giấy ủy quyền và bản sao CMND của người ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục dự họp.

Trân trọng!

       (Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp cổ đông có quyền tham dự Đại hội không nhận được thư mời)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *