Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ

 Y TẾ VIỆT MỸ

 Hội đồng quản trị Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (mã chứng khoán: AMV) trân trọng kính mời các quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, chi tiết như sau:

  1.     Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 05 năm 2019
  2.      Địa điểm: Khách sạn Crowne Plaza West Hà Nội, số 36 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
  3.     Thành phần tham dự đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán AMV theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/04/2019 được lập bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Trường hợp quý cổ đông không thể tham dự Đại hội, có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự đại hội theo Mẫu của Công ty (đính kèm theo thư mời họp này).

     Các tài liệu gửi kèm theo thông báo:

–                      Mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ tổ chức ngày 26/05/2019;

Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: http://amvibiotech.com/; Trường hợp không tải được hoặc không nhận được tài liệu, đề nghị Quý cổ đông liên hệ để nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty.

    Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội

Để việc tổ chức đại hội được thành công tốt đẹp, quý cổ đông xin vui lòng xác nhận tham dự Đại hội/ủy quyền tham dự Đại hội (Theo mẫu đính kèm) trước 16 giờ 00 phút ngày 24 tháng 05 năm 2019 hoặc chuyển trực tiếp cho Công ty, gửi qua đường bưu điện, điện thoại theo địa chỉ sau:

–       Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ

Địa chỉ: Tầng 1, B10, số 79/3 Hoàng Văn Thái, Khu TTTM Tài chính quốc tế Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Email: chungkhoanamv@gmail.com

–       Chi nhánh Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ tại Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà VTC online, số 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

   Đề nghị quý cổ đông đến tham dự vui lòng mang theo:

–       Đối với cá nhân: Thông báo mời họp, CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc – bắt buộc), giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (bản gốc – bắt buộc (nếu người tham dự là người được ủy quyền)) để làm thủ tục dự họp.

–       Đối với tổ chức: Thông báo mời họp, Bản sao Giấy chứng nhận doanh nghiệp/ĐKKD/Quyết định thành lập, CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người dự họp (bản gốc – bắt buộc), giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (bản gốc – bắt buộc (nếu người tham dự đại hội không phải là người đại diện theo pháp luật/người đứng đầu tổ chức)) để làm thủ tục dự họp.

Trân trọng!

 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

 

 

 

 

ĐẶNG NHỊ NƯƠNG

 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

1. Chương trình họp

2. Quy chế đại hội

3. Mẫu Giấy ủy quyền

4. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019

5. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

6. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019

7. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2019

8. Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

9. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận

10.Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

11. Tờ trình về việc chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc công ty

12. Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ

13. Tờ trình thông qua chuyển sàn giao dịch cổ phiếu của Công ty từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

14. Tờ trình về việc thay đổi thành viên HĐQT

15. Tờ trình phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ

16. Mẫu phiếu biểu quyết

17. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *