Thông báo miễn nhiệm, bổ nhiệm kế toán trưởng công ty

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Dược & TTB Y tế Việt Mỹ xin báo cáo Quý Uỷ ban và Quý Sở về việc công bố thông tin miễn nhiệm, bổ nhiệm kế toán trưởng công ty như sau:

Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần SXKD Dược và TTB Y tế Việt Mỹ đối với Bà Ngô Thị Như Tâm kể từ ngày 18/09/2018

Bổ nhiệm bà Trần Thị Thanh giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 18/09/2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *