THÔNG BÁO SAU GIAO DỊCH – ĐẶNG NHỊ NƯƠNG – THÀNH VIÊN HĐQT, GIÁM ĐỐC

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Nhị Nương
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
– Mã chứng khoán: AMV
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.289.076 CP (tỷ lệ 5,56%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán : 7.289.076 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 7.289.076 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Phương thức giao dịch: Khớp lệnh, thỏa thuận
– Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 16/08/2022 đến ngày 22/08/2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *