Thông báo từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

     Ngày 23/12/2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & TTB Y tế Việt Mỹ nhận được đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của các thành viên sau:

–          Bà Nguyễn Lệ Thủy : Thành viên HĐQT

–          Ông Tô Minh Vũ: Thành viên HĐQT

Ngày 23/12/2016, Hội đồng Quản trị đã họp và quyết định về các nội dung sau:

–          Bầu bổ sung ông Phạm Văn Tuy và ông Vũ Văn Ngát giữ chức danh thành viên HĐQT kể từ ngày 23/12/2016. Việc bầu bổ sung này sẽ được HĐQT báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất phê duyệt.

     Theo đó, kể từ ngày 23/12/2016, Hội đồng quản trị của Công ty gồm các ông, bà sau:

 

STT

Họ tên

Chức danh

I

Hội đồng quản trị

 

1

Đặng Nhị Nương

Chủ tịch HĐQT

2

Bách Mộng Hà

Thành viên HĐQT

3

Hoàng Oanh

Thành viên HĐQT

4

Phạm Văn Tuy

Thành viên HĐQT

5

Vũ Văn Ngát

Thành viên HĐQT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *