THÔNG BÁO TRƯỚC GIAO DỊCH – ĐẶNG NHỊ NƯƠNG – CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM GIÁM ĐỐC NGÀY 17/12/2019

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Nhị Nương
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
– Mã chứng khoán: AMV
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.484.040 CP (tỷ lệ 9,18%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3.000.000 CP 
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6.484.040 CP (tỷ lệ 17,08%)
– Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu cá nhân
– Phương thức giao dịch: Khớp lệch, thỏa thuận
– Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 20/12/2019 đến ngày 17/01/2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *