Thông báo trước giao dịch – Đặng Nhị Nương – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Nhị Nương
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
– Mã chứng khoán: AMV
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.370.400 CP (tỷ lệ 5,05%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.000.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu cá nhân
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 27/08/2018
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 25/09/2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *