Thông báo trước giao dịch – Phạm Thị Oanh – người có liên quan

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thị Oanh 
– Mã chứng khoán: AMV 
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%) 
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Văn Tuy 
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT 
– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con 
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%) 
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.000.000 CP 
– Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu cá nhân 
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh 
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 20/08/2018 
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 17/09/2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *