THÔNG BÁO TRƯỚC GIAO DỊCH – ĐẶNG NHỊ NƯƠNG – THÀNH VIÊN HĐQT KIÊM GIÁM ĐỐC

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Nhị Nương
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT, Giám đốc
– Mã chứng khoán: AMV
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.289.076 cp (tỷ lệ  5,56%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 7.289.076 cp
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Mục đích thực hiện giao dịch: Cho Công ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Dược và Trang Thiết Bị Y Tế Việt Mỹ vay phát triển dự án mới.
– Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận
– Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 15/08/2022 đến ngày 26/08/2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *