Thông báo xin gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Ngày 11/04/2017, Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ đã có công văn số 25/2017AMV gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước về việc xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính, chậm nhất là ngày 30/06/2017.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *