Thư mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thương niên năm 2022

1.Thư mời họp

2.Chương trình họp

3.Giấy ủy quyền

4.BC của BGĐ

5.BC của BKS

6.BC hoạt động của HĐQT

7.Điều lệ

8.ND sửa đổi, bs điều lệ cty

9.ND sửa đổi, bs quy chế quản trị nội bộ

10.Quy chế làm việc

11.quy chế quản trị nội bộ

12.TT của bks thông qua BCTC năm 2021

13.TT của BKS về lựa chọn đơn vị kiểm toán

14.TT của HĐQT thông qua điều lệ , quy chế

15.TT của HĐQT vv phân phối lợi nhuận

16.TT Phát hành CP riêng lẻ cho nhà đầu tư

17.NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

18.BBH ĐHĐCĐ

19.Mẫu phiếu biểu quyết

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *